Trends in de uitzendbranche

Als sterk cyclische branche, hebben de uitzendbureaus de economische wind stevig in de rug. De uitzendbranche is momenteel weer aan het groeien. De uitzendbureaus profiteren vooral van de groeiende vraag naar arbeidskrachten door een opleving in de techniek en de industrie. De werkloosheid is aan het dalen en deze trend zal zich naar verwachting doorzetten.

trends in de uitzendbranche

Uitzendbureau trends

De arbeidsmarkt wordt snel krapper. De grootste krapte zit in de techniek, IT, industrie en bouw. In de detailhandel, financiële instellingen en openbaar bestuur wordt geen krapte ervaren.

De vraag naar uitzendkrachten groeit sterk, behalve in de administratieve sector. In de administratieve sector was er eind 2019 sprake van een daling van het aantal uitzenduren.

Organisaties vergroten hun flexibele schil. Het aandeel werknemers met een vast contract loopt al jaren terug. Bedrijven kiezen liever voor flexibele arbeidscontracten, zoals tijdelijke contracten en maken meer gebruik van uitzendkrachten. Ook wordt er steeds meer gebruik gemaakt van zzp’ers, maar bij voorkeur via payrolling (om een conflict met de wet DBA te voorkomen).

Uitzenders verbreden hun dienstenpakket. Vanwege een sterke druk op de marges, Uitzendbureaus verlenen steeds vaker aanvullende diensten, zoals werving en selectie, re-integratie, opleidingen en HRM-advies.

Technologische ontwikkelingen leiden tot meer data-gebaseerde beslissingen. Veel beslissingen over HR werden traditioneel intuïtief genomen. De opkomst van HR-analytics brengt daar verandering in: nieuwe inzichten worden gegenereerd op basis van personeelsdata. Veel organisaties doen dit nu op reporting-niveau, maar gebruik van voorspellende analytics is in opkomst.

Wet- en regelgeving

De uitzendbranche heeft te maken met een groeiend aantal wetten en regels. Hieronder leest u de belangrijkste:

De wet Deregulering Beoordeling Arbeid (DBA) leidt ertoe dat organisaties minder vaak zzp’ers inhuren. In plaats daarvan kiezen ze voor flexwerkers, met een payroller als wetmatige werkgever.

Sinds de invoering van de wet Werk en Zekerheid moeten werkgevers werknemers met een tijdelijk contract na 2 jaar automatisch een vast contract aanbieden, terwijl dat voor uitzendkrachten 5,5 jaar is (1,5 jaar fase A en 4 jaar fase B).

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (internationaal bekend als de GDPR: General Data Protection Regulation) legt vanaf mei 2018 nog strengere regels op voor de beveiliging en bewaking van privacygevoelige gegevens.